Massage betyder beröring där olika beröringsmetoder används. Behandlingsmetoderna kan vara att man glider, trycker och töjer på hud, bindväv och muskler. 

Vetenskapligheten bakom manuell terapi och massage är bristfällig vid många situationer. Primärt anses effekten av massage minska muskelspänningar och även smärta

Den smärtan som kan minskas med massage sker via den fysiologiska förklaringsmodellen grind-teroin som psykologen Roland Melzack och läkaren Patrick David Wall lancerade på 1960-talet. Grind-teroin bygger på att beröringsimpulser hämmar smärtimpulserna från att nå ryggmärgen för registrering. 

Behandlingsformen massage ger avslappning och anses beror på frisättning av hormonet oxytocin (även kallat för lugn- och ro hormon). 

Man får förbättrad sömn.

Oro och ångest kan minska. 

Vid massage frisätts hormonet endorfin vilket kan förklara massagens smärtlindrande effekt.

 Vid massage kan blodtrycket sänkas tillfälligt och öka blodcirkulationen i blodet. 

Massage ger en känsla av välmående, upplevs som avstressande och kroppskännedomen förbättras

 Massage är även bra att få om man har nackspärr samt om man har huvudvärk.

 Efter en muskeltöjning är målet att rörligheten ska ha förbättrats och muskelspänningar minskats. 

 Massage rehabiliterar är förebyggande och ger avslappning.